สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • 2022-09-22
MOU ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 13.00 นาฬิกา ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรอบรู้ทางสุขภาพ และขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ทั้ง 5 วิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1.วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
3.วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
4.วิทยาลัยการอาชีพแกลง
5.วิทยาลัยเทคนินิคมอุสาหกรรมระยอง

... อ่านต่อ
สื่อและรายการโทรทัศน์

ค่ายรุ่น 4


หน่วยงานในความร่วมมือ