ข่าวสารและกิจกรรม
Category
รองเลขาธิการ ยท. ลงพื้นที่ติดตาม "โครงการความปลอดภัยทางถนน สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแกลง"
Posted : 20 September 2023
Detail :

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศษรฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เป็นผู้แทนสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตาม "โครงการความปลอดภัยทางถนน สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแกลง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ เช่น การใช้หมวกนิรภัย เทคนิคในการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน อีกทั้งภายในกิจกรรมช่วงบ่ายยังได้มีการให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยเทคนิคที่ได้รับจากวิทยากรบรรยายในช่วงเช้าด้วย นอกจากนี้ได้มีการเยี่ยมชมนวัตกรรมความปลอดภัย "ป้ายลดความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดพลังงานแสงอาทิตย์" อีกด้วย