ข่าวสารและกิจกรรม
Category
เดินทางไปรับพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2566
Posted : 06 January 2023
Detail :
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปรับพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2566 จากผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่ แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และ นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นใหม่ในปี 2566