ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์ ฯ สสส. เมืองพัทยา เดินหน้า 11 สถานศึกษาในสังกัด “ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า”
Posted : 24 January 2023
Detail :

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายปรเมศว์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาปลอดบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีผู้บริหารสำนักการศึกษา เมืองพัทยาเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ทั้งนี้ได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 11 โรงเรียนให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการผลักดันให้เกิดแกนนำนักเรียนเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ในสังกัดเมืองพัทยาต่อไป