ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สสส. สานพลังสถาบันยุวทัศน์ฯ เตือนคนรุ่นใหม่ “สูบบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า” เสี่ยงมะเร็งช่องปาก คนไทยป่วยสูงเป็นลำดับที่ 6 มะเร็งทั้งหมด พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพป้องปาก ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
Posted : 20 October 2023
Detail :
วันที่ 20 ต.ค. 2566 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “เรื่องของปาก” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 มุ่งเน้นสื่อสารสาธารณะสร้างความเข้าใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบทางช่องปากจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ได้
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 สสส. และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ “ลด ละ เลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า” เนื่องจากการมีสุขภาพช่องปากที่ดีนับเป็นส่วนสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการปลอดโรคและการได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และช่วยป้องกันจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย ก่อให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจขาดเลือด มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดส่วนอื่นตีบตัน โดยเฉพาะนิโคตินที่เป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด ก่อให้เกิดผลกระทบทางสมองด้วย
ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวต่อว่า ที่สำคัญการสูบบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก ทำให้เกิดกลิ่นปากที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพช่องปาก และก่อให้เกิดมะเร็งช่องปากได้ จากข้อมูลจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ปี 2566 ระบุว่า ไทยพบผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก สูงเป็นอันดับที่ 6 ของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั้งหมด เนื่องจากบุหรี่มีสารก่อมะเร็งหลายชนิด เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เซลล์ในช่องปากผิดปกติ ความร้อนจากควันบุหรี่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในช่องปาก ขณะที่บุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้เช่นกัน โดยผลวิจัยโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย พบคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีดีเอ็นเอของเซลล์เยื่อบุช่องปากถูกทำลายเป็น 2.6 เท่า ส่วนคนที่สูบบุหรี่ธรรมดาพบดีเอ็นเอถูกทำลายเป็น 2.2 เท่า เมื่อเทียบกันคนที่ไม่มีประวัติสูบบุหรี่มาก่อน ทั้งนี้หากคนรุ่นใหม่สนใจเลิกสูบบุหรี่ สามารถติดต่อได้ที่ สายเลิกบุหรี่ 1600 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ด้านนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้ความรู้สุขภาพช่องปาก เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2566 นี้ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงกิจกรรมเสวนาให้ความรู้กับประชาชน และการแสดงความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีของเครือข่ายเด็กและเยาวชนจากทั่วกรุงเทพฯ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) มีจุดมุ่งเน้นสื่อสารสาธารณะสร้างความเข้าใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบทางช่องปากจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพช่องปาก ซึ่งนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและลดการเข้าถึงบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนในอนาคต