ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์ฯ ร่วมกับ องค์การแพลนฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมเพื่อสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Posted : 04 November 2023
Detail :

ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมพิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอนวัช แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมโครงการอบรม Her Right ดำเนินกิจกรรมโดยสภาเยาวชนก่อการดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้ถึงสิทธิของตนเองและรับรู้ถึงหน้าที่ของตัวเองและคิดว่าการทำงานในสถานบันเทิงนั่นมีผลเสียที่จะตามมาอย่างไร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป