ข่าวสารและกิจกรรม
Category
เลขาธิการ ยท. ย้ำ ยืนเคียงข้างเพื่อปกป้องนักสูบหน้าใหม่
Posted : 07 November 2023
Detail :

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานก้าวสู่ปีที่ 38 มูนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยเลขาธิการ ยท. ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวถึงเป้าหมายการทำงานร่วมกัน ภายใต้ กิจกรร ”Ash Talks“ พร้อมลงนามความความร่วมมือการขับเคลื่อนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในอนาคต