ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์ฯ ร่วมกับ องค์การแพลนฯ เดินหน้าลุยพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักสื่อสารด้านสิทธิเด็ก รุ่นที่ 1 จังหวัดชลบุรี
Posted : 16 November 2023
Detail :
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่ง
ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักสื่อสารด้านสิทธิเด็ก สตรี และการมีส่วนร่วม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน ณ โรงแรมแซนดาเล รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ได้แก่ผู้แทนนักเรียน นักศึกษาจาก 8 สถานศึกษา ในจังหวัดชลบุรี กิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (EU)