ข่าวสารและกิจกรรม
Category
เลขาธิการฯ ยท. ลุยจัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชน ครั้งที่ 10 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี
Posted : 02 February 2024
Detail :

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาให้มีความรู้เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า (Talk show) ครั้งที่ 10 โดยภายในกิจกรรมมีการบรรยายผลกระทบจากการสูบบุรี่และบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน โดยนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการฯ และต่อด้วยกิจกรรมเสวนาระดมสมองในหัวข้อ “ถ้าเราไม่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าจะดีแค่ไหน” ดำเนินกิจกรรมโดย นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานเครือข่าย เสร็จกิจกรรมพร้อมถ่ายรูปมอบป้ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จุรีพร รักสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้