เตรียมพบกับ


กิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563

ณ โรงแรมรามาดา บายวินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล    ดาวน์โหลดรูปกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ค่ายพัฒนาแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Posted : 15 January 2563
Detail :

เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ บ้านป่าริมเขื่อน รีสอร์ท จังหวัดนครนายก สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งมีนักศึกษาจาก 8 สถาบันการศึกษา ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ , นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นสร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษาแกนนำ ได้เข้าใจถึงสภาพปัญหาของสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหาการติดการพนัน และปัญหาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้น้อง ๆ จะมีโครงการไปขับเคลื่อนต่อในสถานศึกษาอีกด้วย