ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ชวนวัยรุ่นนักดื่มและนักสูบ “ลด ละ เลิก” เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Posted : 17 March 2020
Detail :

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ The Hall ถนนวิภาวดีรังสิต สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ร่วมกับเครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส) และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดเวทีเสวนา “เหล้า บุหรี่ กับความเสี่ยง โควิด-19” เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) กล่าวว่า“เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข (สธ) ประกาศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่พร้อมกันถึง 11 คน ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ร่วมกัน ส่งผลทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึงไม่อยากให้สังคมตำหนิบุคคลทั้ง 11 คนแต่อยากให้นับเป็นบทเรียนร่วมกัน และใช้โอกาสของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า เพราะไม่ใช่แค่ติดเชื้อไวรัสจากการดื่มหรือสูบร่วมกันเท่านั้น แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยังเป็นต้นเหตุทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแย่ลงอย่างมากอีกด้วย”

ด้าน ดร.วศิน  พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย)คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า การสูบบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ 1.การสูบบุหรี่มวน และบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ปอดไม่แข็งแรงการสูบบุหรี่แม้เพียงมวนเดียวก็ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพปอด และถ้าสูบเป็นระยะเวลานานสามารถนำไปสู่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เสี่ยงติดเชื้อมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจากวารสารการแพทย์ของประเทศจีน ที่ระบุว่าในผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงรวมถึงเสียชีวิตเป็นผู้สูบบุหรี่มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า และ 2.คือการแบ่งกันเสพ บุหรี่มวนเดียวกัน หรือการใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกัน อาจจะส่งผลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ได้จากทางน้ำลายหรือเสมหะ ดังจะเห็นได้จากที่มีข่าว กรณีคนไทย 11 คน ติดเชื้อจากการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ร่วมกับชาวฮ่องกงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมเชิญชวนวัยรุ่น หรือนักดื่มนักสูบทุกคน “ลด ละ เลิก” อบายมุขต่าง ๆ