ข่าวสารและกิจกรรม
Category
“รักใครให้ชวนฉีดวัคซีน”
Posted : 27 May 2021
Detail :

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30 นาฬิกา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดเสวนาออนไลน์เตรียมความพร้อมกับคนรุ่นใหม่ “รักใครให้ชวนฉีดวัคซีน” ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่าย โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อปกป้องครอบครัวจาก COVID-19 เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2564