ข่าวสารและกิจกรรม
Category
เวทีเสวนา Youth Voice Forum : พลเมืองคนรุ่นใหม่ มีวินัย รักถิ่นฐาน
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS จัดเวทีเสวนา Youth Voice Forum
Posted : 04 March 2019
Detail :

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS จัดเวทีเสวนา Youth Voice Forum : พลเมืองคนรุ่นใหม่ มีวินัย รักถิ่นฐาน โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายเด็กและเยาวชน จากทั่วประเทศไทยกว่า 100 คน มาร่วมแสดงความคิดเห็นด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการขับเคลื่อนในประเด็น "วินัย และรักถิ่นฐาน" โดยข้อเสนอทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับการเผยแพร่ผ่านรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562