ข่าวสารและกิจกรรม
Category
เวทีเสวนา "นโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการพนัน"
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช) จัดเวทีเสวนา
Posted : 06 March 2019
Detail :

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช) จัดเวทีเสวนา "นโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการพนัน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อเสนอจากเด็กและเยาวชนต่อการลดผลกระทบจากการพนันให้ผู้แทนพรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคชาติพัฒนา พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย