ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาสังคม
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Posted : 06 June 2562
Detail :

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาสังคมขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี