เตรียมพบกับ


กิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563

ณ โรงแรมรามาดา บายวินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล    ดาวน์โหลดรูปกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สสส.ผนึกกำลังสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ผลิตแจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกสู้ภัย COVID-19
Posted : 08 April 2020
Detail :

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ร่วมกับเครือข่ายเด็กและเยาวชน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดรายได้ช่วงวิกฤติ ให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “เพราะเราคือเพื่อนกัน” 

 

 นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) กล่าวว่า “สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และส่งเสริมมาตรการภาครัฐในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนนับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสออกไปสัมผัสเชื้อโรคในสถานที่ต่าง ๆ สูง เช่น การออกไปทำงานรับจ้างทั่วไป หรือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแทนคนในครอบครัว และการล้างมือด้วยแจลแอลกอฮอล์ 70% จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อีกด้วย

 

 “สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) จึงเปิดให้มีการลงทะเบียนรับแจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งจะดำเนินการจัดส่งให้ถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อสนับสนุนมาตรการรัฐในการลดค่าครองชีพของประชาชน โดยแจลแอลกอฮอล์ล้างมือดังกล่าวผลิตขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนที่จัดหาวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพ กับเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่ร่วมกันบรรจุและจัดทำระบบลงทะเบียน  พร้อมจัดส่ง ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ทาง www.tyithailand.or.th ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 18.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยระยะแรกจะเปิดให้มีการลงทะเบียนจำนวน 1,000 คน และผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นเด็กและเยาวชนที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช 2538-2548 มีสัญชาติไทย และอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เท่านั้น เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคสูงที่สุด”