ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พิธีลงนามและเป็นสักขีพยาน
Posted : 08 August 2562
Detail :

วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามและเป็นสักขีพยานประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของเด็กและเยาวชน ของ 17 องค์กร อาทิ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ฯ โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ กล่าวตอนหนึ่งว่า “หากเราทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง ภารกิจของหมอ และพยาบาลก็จะลดลง ไม่ใช่เพียงแต่เป็นผลดีของคนทำงาน แต่เราจะได้คนไทย เด็กไทย ที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ครบถ้วน เติบโตไปพัฒนาชาติได้อย่างมากมาย ผมจึงหวังว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนให้มีผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด”