ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของแกนนำ
Posted : 04 August 2562
Detail :

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของแกนนำเครือข่ายเยาวชนอาชีวศึกษาเพื่อลดการเจ็บตายบนท้องถนน ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่-นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ฯลฯ กว่า 80 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีณ ห้องประชุม Hall 2 ชั้น 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส