ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สมาคม Jump Rope Thailand จับมือสถาบันยุวทัศน์ ฯ อบรมนักกีฬารุ่นใหม่ “ปลอดบุหรี่ไฟฟ้า”
Read More
30 March 2024
เลขาธิการฯ ยท. เดินทางมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นสะท้อนปัญหาฯ สิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี ครั้งที่ 2
Read More
28 March 2024
รองเลขาธิการฯ ยท. ลงพื้นที่เป็นวิทยากรบรรยาย ภายใต้โครงการขับขี่ปลอดภัย เชิงป้องกันอุบัติเหตุ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More
14 March 2024
สถาบันยุวทัศน์ฯ ลุยแคมเปญรณรงค์ “บุหรี่ไฟฟ้า ฟิน จน ตาย”ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา จังหวัดเชียงราย
Read More
12 March 2024
เลขาธิการ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวจับกุมโกดังเก็บบุหรี่ไฟฟ้า ย่านห้วยขวาง
Read More
06 March 2024
เลขาธิการ ยท. กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสังคมไม่เลือกปฏิบัติ” เนื่องในวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล
Read More
01 March 2024
สสส.- สถาบันยุวทัศน์ฯ จับมือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทศูนย์การเรียน 6 แห่ง สร้างความรอบรู้สุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ เหล้า พนัน ยาเสพติด หลังพบเด็กนอกระบบการเรียนสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 32% สูงกว่าเด็กใ
Read More
27 February 2024
เลขาธิการฯ ยท. มอบรางวัลการประกวดหนังสั้นสะท้อนประเด็นสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี รุ่นที่ 1
Read More
16 February 2024
สถาบันยุวทัศน์นำแกนนำคนรุ่นใหม่ขอบคุณนายกรัฐมนตรี หลังสั่งปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า
Read More
20 February 2024
มอบเกียรติบัตรผลงานสื่อรณรงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่
Read More
16 February 2024