ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเมืองพัทยา คนใหม่
Read More
20 July 2022
เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรม SBAC Freshy Boys & Girls 2022
Read More
12 July 2022
กิจกรรมอบรมแกนนำเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี
Read More
13 July 2022
โครงการสร้างความรอบรู้และความตระหนักต่อการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
Read More
12 July 2022
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน GenZ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1
Read More
10 July 2022
เข้าร่วมการแถลงข่าวการประกวดและมอบรางวัลสนับสนุนการจัดการประกวด SBAC Freshy Boys & Girls 2022
Read More
27 June 2022
ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 5 แห่ง
Read More
24 June 2022
เรื่อง “ของหมวก” (กระตุกจิตกระชากหมวก)
Read More
24 June 2022
“เคลียร์ให้ชัด ชัดด้วยความจริง บุหรี่ไฟฟ้า กับวาทกรรมที่เข้าใจผิด” เนื่องในวันยาเสพติด ประจำปี 2565
Read More
22 June 2022
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Read More
15 June 2022