ข่าวสารและกิจกรรม
Category
จัดกิจกรรม“ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย”ผนึกกำลังลดอุบัติเหตุสงกรานต์ 65
Read More
04 April 2022
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน
Read More
01 April 2022
กิจกรรมเสวนากับพรรคการเมืองเพื่อผลักดันวาระแห่งชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน
Read More
24 March 2022
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย คว้ารางวัลผู้สนับสนุนการพัฒนา ยุว อสม. ดีเด่น ประจำปี 2565
Read More
18 March 2022
แถลงข่าว ผลการเฝ้าระวังธุรกิจพนันออนไลน์ในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ปี 2564
Read More
01 March 2022
“สละโสดปีเสือ อย่าเป็นเหยื่อน้ำเมา”
Read More
14 February 2022
กิจกรรมเสวนากับคนรุ่นใหม่ ความรัก&สุขภาพจิต
Read More
10 February 2022
สถาบันยุวทัศน์ฯ สสส. และศวปถ. เสนอแนวทางแก้สื่อโฆษณารถจักรยานยนต์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565
Read More
05 January 2022
ผู้บริหารสถาบันุยวทัศน์เดินทางไปมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสสวัสดีวันปีใหม่
Read More
28 December 2021
กิจกรรมอบรม Gen Z (Gen Z Academy) ครั้งที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
Read More
23 December 2021