ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์ฯ ร่วมกับ 5 สถานศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
Read More
18 September 2023
สถาบัยุวทัศน์ฯ จัดการประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
Read More
15 September 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ - สสส. จัดเสวนาวิชาการ “ขับเคลื่อนทิศทางการสื่อสาร ภัยอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า” และเปิดผลสำรวจข้อมูล เรื่อง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทย ประจำปี 2566
Read More
08 September 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 4
Read More
31 August 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ – สสส. ชวนคนรุ่นใหม่ผลิตสื่อรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัย เตรียมต่อยอดเป็นสื่อโฆษณาสร้างความตระหนักต่อสังคมทุกช่องทาง
Read More
07 September 2023
รองเลขาธิการฯ ยท. ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
Read More
25 August 2023
รองเลขาธิการฯ ยท. ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
Read More
21 August 2023
รองเลขาธิการฯ ยท. ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนน
Read More
18 August 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ อบรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ภัยเสี่ยงใหม่ของวัยรุ่นไทย ครั้งที่ 3
Read More
25 August 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ อบรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ภัยเสี่ยงใหม่ของวัยรุ่นไทย ครั้งที่ 2
Read More
25 August 2023