ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ยท. หารือประธานกรรมการที่ปรึกษา ฯ เพื่อพิจารณาแนวทางจัดกิจกรรมในพื้นที่ 8 จังหวัด ต้นแบบการส่งเสริมถุงยางอนามัย
Read More
31 January 2024
เลขาธิการฯ ยท. ลุยจัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชน ครั้งที่ 11 จังหวัดนนทบุรี
Read More
31 January 2024
สถาบันยุวทัศน์ ฯ หารือการทำงานร่วมกับ สสส. ผลักดันการสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ผ่านกลไกการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
Read More
24 January 2024
สถาบันยุวทัศน์ ฯ จับมือ นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย รองประธานกรรมาธิการสาธารณสุข ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพในกลุ่มนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิ
Read More
19 January 2024
เลขาธิการ ยท. ลงพื้นที่สถานศึกษา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
Read More
18 January 2024
ประชุมคณะทํางานบริหารจัดการโครงการสื่อสารเชิงบวกกับคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1/2567
Read More
23 January 2024
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิกำหนดเนื้อหาหลักในการสื่อสาร ประเด็นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2567
Read More
22 January 2024
เลขาธิการ ยท. สนับสนุนความรู้ให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ขับเคลื่อนกิจกรรมและสื่อรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ
Read More
12 January 2024
เลขาธิการ ยท. บรรยายผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ฯ จังหวัดปทุมธานี
Read More
10 January 2024
เลขาธิการ ยท. และ ผอ.สำนักส่งเสริมฯ ลุยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 จ.ประจวบคีรีขันธ์
Read More
05 January 2024