ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ครบรอบ 13 ปี สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Read More
06 July 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ – ร่วมกับสหภาพยุโรป กิจกรรมอบรมสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 3
Read More
22 June 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ-สสส. เปิดผลสำรวจพฤติกรรมเยาวชนต้องโทษคดียาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ชี้ “บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ต้นทางสู่ยาเสพติด”
Read More
26 June 2023
นายกเมืองพัทยา เปิดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนสู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้าโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา
Read More
21 June 2023
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 พร้อมเติมความรู้ผลกระทบการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
Read More
20 June 2023
กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 3
Read More
12 June 2023
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาแม่ฮ่องสอน
Read More
06 June 2023
สถาบันยุวทัศน์ ฯ ลงนามความร่วมมือกับอบจ.แม่ฮ่องสอน และสถานศึกษา 11 แห่ง เดินหน้าขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Read More
06 June 2023
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กับ มหาวิทยาลัยสยาม ใช้แคมเปญ “เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน” จัดกิจกรรมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ไม่ทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2566
Read More
31 May 2023
นิทรรศการให้ความรู้ประเด็นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2566
Read More
29 May 2023