ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย คว้ารางวัลผู้สนับสนุนการพัฒนา ยุว อสม. ดีเด่น ประจำปี 2565
Read More
18 March 2022
แถลงข่าว ผลการเฝ้าระวังธุรกิจพนันออนไลน์ในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ปี 2564
Read More
01 March 2022
“สละโสดปีเสือ อย่าเป็นเหยื่อน้ำเมา”
Read More
14 February 2022
กิจกรรมเสวนากับคนรุ่นใหม่ ความรัก&สุขภาพจิต
Read More
10 February 2022
สถาบันยุวทัศน์ฯ สสส. และศวปถ. เสนอแนวทางแก้สื่อโฆษณารถจักรยานยนต์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565
Read More
05 January 2022
ผู้บริหารสถาบันุยวทัศน์เดินทางไปมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสสวัสดีวันปีใหม่
Read More
28 December 2021
กิจกรรมอบรม Gen Z (Gen Z Academy) ครั้งที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
Read More
23 December 2021
“เยาวรุ่นชุมชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า” ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ
Read More
20 December 2021
พิธีมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสนามราชานุกูล
Read More
16 December 2021
“เยาวรุ่นชุมชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันธุรกิจบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” ชุมชนคลองลัดภาชี
Read More
04 December 2021