ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ผลิตสื่อรณรงค์รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 27 คน
Read More
18 November 2021
เปิดสำนักงานสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย แห่งใหม่
Read More
01 November 2021
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ Convergence เพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Read More
26 October 2021
เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Read More
14 July 2021
ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มจำนวน 800 ขวด ให้ศูนย์อพยพวัดสังฆราชา
Read More
05 July 2021
“รักใครให้ชวนฉีดวัคซีน”
Read More
27 May 2021
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ (สสส) และ ค่ายเพลง "ได้หมดถ้าสดชื่น"
Read More
26 May 2021
คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าพบแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
Read More
07 May 2021
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ลุยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รุ่น 4 สายพันธุ์ 2020 ให้บุคลากร ลดเสี่ยงความรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อ COVID-19
Read More
16 April 2021
ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ดื่มไม่ขับ คิดถึงกลับให้ถึงอย่างปลอดภัย
Read More
30 March 2021