ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ยท. Condomallgen ส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อถุงยางอนามัยในชีวิตปกติ
Read More
16 August 2023
ม.เกษมบัณฑิต ใช้แคมเปญ “นักศึกษาเกษมบัณฑิต เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน”
Read More
03 August 2023
ยท. ร่วมกับ อบจ.ระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดระยอง
Read More
24 July 2023
ม.รังสิต ใช้แคมเปญ “มหาวิทยาลัยรังสิต เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2566
Read More
20 July 2023
เวทีระดมพลังความร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตความเสมอภาคทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
Read More
20 July 2023
ยท. ร่วมกับ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
Read More
11 July 2023
ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมดินแดงขอเสียงหน่อย (ดินแดง 3D)
Read More
15 July 2023
กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสู่นโยบายของสถานศึกษา
Read More
14 July 2023
เสวนาวิชาการ “สิทธิเด็กและเยาวชนกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”
Read More
07 July 2023
ครบรอบ 13 ปี สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Read More
06 July 2023