ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และ สสส. ร่วมกับ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับครูการศึกษานอกระบบ
Read More
14 June 2024
เลขาธิการ ยท. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ฯ ลดอุบัติเหตุทางถนน-บุหรี่ไฟฟ้า โรงเรียนหัวถนนวิทยา จังหวัดชลบุรี
Read More
10 June 2024
ผอ.สกร.เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการข้อเสนอ แนวทาง และแผนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 1/2567
Read More
10 June 2024
ยท. ร่วมกับ องค์การแพลนฯ ผลักดันเชิงนโยบายระดับประเทศเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม พร้อมถอดบทเรียนการศึกษาสถานการณ์ปัญหากลุ่มเปราะบาง เครือข่ายเยาวชนทั้ง 4 ภาค
Read More
05 June 2024
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดเสวนาเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “รู้ สู้ POD”
Read More
30 May 2024
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย รับพระราชทานรางวัล "World No Tobacco Day awards 2024" โดยเป็นรางวัลแรกของประเทศไทย ที่หน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนได้รับ
Read More
31 May 2024
สถาบันยุวทัศน์ ฯ สสส. ผนึกกำลังอาชีวศึกษาระยอง สานต่อความสำเร็จ ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน หวังลดการเสียชีวิตเป็นศูนย์ในเด็กเยาวชน พร้อมหนุนให้เกิด Safety Zone
Read More
16 May 2024
สถาบันยุวทัศน์ฯ ร่วมกับ โครงการสื่อสารเชิงบวกฯ ถุงยางอนามัยของคนรุ่นใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับขับเคลื่อนงานสื่อสารเชิงบวกและการเข้าถึงถุงยางอนามัยของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
Read More
01 May 2024
นิทรรศการ “บุหรี่ไฟฟ้า ฟิน จน ตาย” รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2567 เชิญชวนผู้ปกครอง ครู เด็ก เข้าชมฟรี เรียนรู้ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้อง
Read More
24 April 2024
สถาบันยุวทัศน์ ฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี และสะพานใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า” กับคณะผู้บริหารและอาจารย์ กว่า 200 คน
Read More
19 April 2024