ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
Read More
16 September 2562
หัวข้อ ปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนัน
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
Read More
08 August 2562
พิธีลงนามและเป็นสักขีพยานประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของเด็กและเยาวชน
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี
Read More
04 August 2562
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของแกนนำเครือข่ายเยาวชนอาชีวศึกษาเพื่อลดการเจ็บตายบนท้องถนน ครั้งที่ 1
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
Read More
23 July 2562
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ผู้นำการลดปัจจัยเสี่ยง
Read More
14 July 2562
ณ โรงเเรมเจ้าพระยาปาร์ค
Thai-Lao, Youth Forum For Anti Drugs
Read More
06 July 2562
การประชุมเยาวชนอาเซียน ระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว