ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์ฯ สสส. และศวปถ. เสนอแนวทางแก้สื่อโฆษณารถจักรยานยนต์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565
Read More
05 January 2022
ผู้บริหารสถาบันุยวทัศน์เดินทางไปมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสสวัสดีวันปีใหม่
Read More
28 December 2021
กิจกรรมอบรม Gen Z (Gen Z Academy) ครั้งที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
Read More
23 December 2021
“เยาวรุ่นชุมชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า” ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ
Read More
20 December 2021
พิธีมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสนามราชานุกูล
Read More
16 December 2021
“เยาวรุ่นชุมชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันธุรกิจบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” ชุมชนคลองลัดภาชี
Read More
04 December 2021
กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน Gen Z (Gen Z Academy) ครั้งที่ 6
Read More
10 December 2021
สถาบันยุวทัศน์ฯ, สสส. จับมือ “อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง”
Read More
28 November 2021
ผลิตสื่อรณรงค์รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 27 คน
Read More
18 November 2021
เปิดสำนักงานสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย แห่งใหม่
Read More
01 November 2021