ข่าวสารและกิจกรรม
Category
“Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่ The Cinema” ครั้งที่ 1
Read More
06 November 2022
แถลงข่าวผลสำเร็จการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้ง 5 วิทยาลัย จังหวัดระยอง
Read More
31 October 2022
Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่”ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก
Read More
26 October 2022
ประชุมติดตามการพัฒนาช่องทางการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชน
Read More
12 August 2022
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ประชุมหกฟดกหห
บริจาคข้าวกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ
Read More
06 November 2022
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตัฒนาข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566
Read More
06 November 2022
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกระบบชายแดนใต้
Read More
06 November 2022
"Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่ ภาคกลาง" ครั้งที่ 1
Read More
04 October 2022
MOU ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565
Read More
22 September 2022
ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมการรณรงค์ด้านบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้กลุ่มเด็กและเยาวชน ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (สะพานไม้ 2)
Read More
17 September 2022