ข่าวสารและกิจกรรม
Category
รองเลขาธิการฯ ยท. ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนน
Read More
18 August 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ อบรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ภัยเสี่ยงใหม่ของวัยรุ่นไทย ครั้งที่ 3
Read More
25 August 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ อบรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ภัยเสี่ยงใหม่ของวัยรุ่นไทย ครั้งที่ 2
Read More
25 August 2023
สถาบันยุวทัศน์ฯ อบรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ภัยเสี่ยงใหม่ของวัยรุ่นไทย ครั้งที่ 1
Read More
23 August 2023
ยท. Condomallgen ส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อถุงยางอนามัยในชีวิตปกติ
Read More
16 August 2023
ม.เกษมบัณฑิต ใช้แคมเปญ “นักศึกษาเกษมบัณฑิต เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน”
Read More
03 August 2023
ยท. ร่วมกับ อบจ.ระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดระยอง
Read More
24 July 2023
ม.รังสิต ใช้แคมเปญ “มหาวิทยาลัยรังสิต เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2566
Read More
20 July 2023
เวทีระดมพลังความร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตความเสมอภาคทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
Read More
20 July 2023
ยท. ร่วมกับ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
Read More
11 July 2023