ข่าวสารและกิจกรรม
Category
หมอตี๋รมช.สธ. ชงสถาบันยุวทัศน์ฯ และ สสส. มอบของขวัญวันเด็ก ฉีดวัคซีนทางสังคมกระตุ้นภูมิคุ้มกันจาก “บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า"
Read More
13 January 2023
เดินทางไปรับพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2566
Read More
06 January 2023
ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ “รักวัยใส หัวใจว้าวุ่น”
Read More
27 December 2022
โครงการคอนเสิร์ตหน้าหอ MORNOR OVER HEAT & OVER HEALTH ประจำปี 2565
Read More
23 December 2022
กิจกรรมอบรมสร้างองค์ความรู้ในประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าจากการผลิตสื่อของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และพิธีประกาศผลการประกวดสปอตโฆษณา
Read More
26 December 2022
กิจกรรมเสวนาพรรคการเมืองและส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมวิธีชีวิตปกติต่อการใช้งานถุงยางอนามัยของคนรุ่นใหม่และสังคมไทย
Read More
30 November 2022
กิจกรรมอบรม/สัมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย
Read More
25 December 2022
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักรู้ภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
Read More
28 November 2022
ประชุมหารือระหว่างผู้แทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติด้านความปลอดภัยทางถนน
Read More
21 November 2022
Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่”ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก
Read More
26 October 2022