ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
Read More
08 August 2562
พิธีลงนามและเป็นสักขีพยานประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของเด็กและเยาวชน
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี
Read More
04 August 2562
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของแกนนำเครือข่ายเยาวชนอาชีวศึกษาเพื่อลดการเจ็บตายบนท้องถนน ครั้งที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ผู้นำการลดปัจจัยเสี่ยง
Read More
14 July 2562
ณ โรงเเรมเจ้าพระยาปาร์ค
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาสังคม
Read More
06 June 2562
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาสังคมขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนผู้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน
Read More
21 April 2019
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมและการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน
Read More
28 March 2019
ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เวทีเสวนา "นโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการพนัน"
Read More
06 March 2019
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช) จัดเวทีเสวนา
เวทีเสวนา Youth Voice Forum : พลเมืองคนรุ่นใหม่ มีวินัย รักถิ่นฐาน
Read More
04 March 2019
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS จัดเวทีเสวนา Youth Voice Forum