ข่าวสารและกิจกรรม
Category
“Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Posted : 25 August 2022
Detail :

เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมอบรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ “Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง โรงเรียนบ้านน้ำพองศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยภายในงานมีการมอบป้ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้กับสถานศึกษา เพื่อจัดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% รวมทั้งมีศิลปินจากวง T-Rex ร่วมสร้างสีสันภายในงานและร่วมเป็นศิลปินที่รณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนอีกด้วย