ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่น้อง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
Posted : 08 September 2022
Detail :

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ในประเด็น Health Literacy (บุหรี่,บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) เพื่อให้น้อง ๆ ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและนำไปพัฒนารายการในโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงในครั้งถัดไป