ข่าวสารและกิจกรรม
Category
พิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน นครศรีธรรมราช
Posted : 12 September 2022
Detail :

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน นครศรีธรรมราช พร้อมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเด็กและเยาวชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้หลักวัฒนธรรมบำบัด “กิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์” ครั้งที่ 2 ดำเนินการโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสหภาพยุโรป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการแสดงของเด็กและเยาวชน และนิทรรศการกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจาก 23 อำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงหลักสิทธิ และการนำวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการสอดแทรกเรื่องสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม