ข่าวสารและกิจกรรม
Category
เลขาธิการ ยท. ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกับ 50 หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย
Posted : 20 September 2023
Detail :
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ในโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีส่วนราชการ 18 อำเภอ สถานศึกษาทุกสังกัด ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 50 หน่วยงานร่วมลงนามในครั้งนี้
.
และพบ นายกนก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) พูดคุยแนวทางหากิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย