ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์ฯ ประชุมหารือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาระยอง และมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
Posted : 19 October 2023
Detail :
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ 5 อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ตามแผนขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : MOU) โดยภายในกิจกรรมมีการจัดประชุมเพื่อหารือกรอบแนวทางการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับนักเรียนนักศึกษา ในสังกัด 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาระยอง และพิธีมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับข้อเสนอนโยบายเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมวกนิรภัย ให้แก่ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง