ข่าวสารและกิจกรรม
Category
เสวนาออนไลน์ พฤติกรรมวัยรุ่นกับสารเสพติด เผยบุหรี่อาจเป็นต้นทางสู่ยาเสพติดกับกรณี “เคนมผง”
Posted : 14 January 2021
Detail :
สสส.-สถาบันยุวทัศน์ฯ จัดเสวนาออนไลน์ พฤติกรรมวัยรุ่นกับสารเสพติด เผยบุหรี่อาจเป็นต้นทางสู่ยาเสพติดกับกรณี “เคนมผง”
เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 14 มกราคม 2564 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 1 เป็นประธานในการแถลงข่าวและเสวนาออนไลน์เรื่องพฤติกรรมวัยรุ่นกับสารเสพติด หัวข้อ “บุหรี่ ต้นทางสู่ยาเสพติดกับกรณีเคนมผง” โดยเป็นการแถลงข่าวออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) เฟซบุ๊กสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเฟซบุ๊กกระทรวงสาธารณสุข