ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมอบรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
Posted : 15 September 2022
Detail :

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เขตสะพานใหม่ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมอบรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บุหรี่ไฟฟ้า ภัยเสี่ยงใหม่ของวัยรุ่นไทย เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และได้รับเกียรติจากดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ SBAC เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้