ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ “รักวัยใส หัวใจว้าวุ่น”
Posted : 27 December 2022
Detail :
สสส.-สถาบันยุวทัศน์ฯ-ภาคีเครือข่าย จังหวัดนครศรีธรรมราช ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ “รักวัยใส หัวใจว้าวุ่น” ชู 7 สถานศึกษาพื้นที่ปลอดภัย ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในเด็กนักเรียน
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ลงติดตามการดำเนินโครงการรักวัยใส หัวใจว้าวุ่น ซึ่งดำเนินโครงการโดยเครือข่ายยุวทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (สสจ.) และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเวทีถอดบทเรียนของโครงการ โดยระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้มีการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและผลักดันให้ 7 สถานศึกษา เป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์สำหรับสุขภาวะทางเพศของนักเรียน รวมถึงการผลักดันให้เกิดมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบป้ายสถานศึกษาพื้นที่ปลอดภัยอีกด้วย