ข่าวสารและกิจกรรม
Category
แสดงความยินดีกับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
Posted : 23 July 2562
Detail :

วันที่ 23 กรกฎาค 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ในโอกาสที่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรี ซึ่ง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการหารือการดำเนินงานของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ว่า “ตนอยากเห็นสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มีกลไกระดับพื้นที่ โดยอาศัยเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาร่วมเป็นเครือข่าย ซึ่งต้องมีทุกจังหวัด และขับเคลื่อนงานสุขภาวะ โดยเฉพาะประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของเยาวชน ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ การลดผลกระทบจากปัญหาการติดพนัน และการรณรงค์เรื่องบุหรี่ซึ่งต้องลดนักสูบหน้าใหม่ให้ได้ และนอกจากนี้ยินดีจะผลักดันให้สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย”