ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยจับมือกับมหาวิทยาลัยเอกชน ชื่อดัง 5 แห่ง
Posted : 25 June 2020
Detail :

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเอกชน ชื่อดัง 5 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภายใต้การสนับสนุนจาก (สสส.) เตรียมขับเคลื่อนนักศึกษารู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ในประเด็นรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่และบุรี่ไฟฟ้าไฟฟ้า พนันออนไลน์ และอุบัติเหตุ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี