ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมเสริมพลังป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในชุมชน ครั้งที่ 1
Posted : 12 July 2020
Detail :

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม คริสตจักรมหานคร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเสริมพลังป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในชุมชน ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บุหรี่ไฟฟ้า ภัยร้ายคนรุ่นใหม่” และกิจกรรมออกแบบเสื้อรณรงค์ประเด็นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบของตนเอง และจัดให้มีการแข่งขันฝึกความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งเงินรางวัลอีกด้วย ทั้งนี้มีเด็กและเยาวชนจากชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 20 คน