ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะทำงานพัฒนานักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563
Posted : 10 June 2020
Detail :

วันพุทธที่ 10 มิถุนายน 2563 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะทำงานพัฒนานักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อระดมความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร