ข่าวสารและกิจกรรม
Category
นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์พนันออนไลน์
Posted : 22 October 2020
Detail :

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)       นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์พนันออนไลน์ และการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางสื่อสังคมออนไลน์ จากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ซึ่งปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการขออนุมัติหมายศาลเพื่อปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผู้รับโฆษณาพนันออนไลน์บางรายแล้ว ขณะที่ประเด็นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ทางกระทรวงฯ ได้รับทราบถึงปัญหาแล้วจะเร่งรัดดำเนินการหารือกับฝ่ายกฎหมาย เพื่อลงโทษและปิดกั้นการเข้าถึงต่อไป