ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ผู้ว่า ฯ นครนายก นำทีมแสดงจุดยืนไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบเด็กไทยติดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก
Read More
25 April 2023
กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 2
Read More
22 April 2023
ยท. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2
Read More
19 April 2023
คณะผู้บริหาร ยท. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
Read More
10 April 2023
วัยรุ่นไทยต่ำกว่า 20 ปี พบเครียดสูง เสี่ยงซึมเศร้า และเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
Read More
21 March 2023
คณะผู้บริหาร จัดประชุมคณะทำงานผลิตสื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1/2566
Read More
22 February 2023
นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ นำเสนอเครื่องมือการวิจัยต่อ รองศาสตราจารย์
Read More
27 February 2023
รองเลขาธิการฯ ยท. ส่งมอบรายชื่อเว็บไซต์พนันออนไลน์ แก่นายกรัฐมนตรี
Read More
07 February 2023
“ที่ปรึกษา รมช.ศธ. มอบประกาศนียบัตรสถานศึกษาต้นแบบ 7 โรงเรียน ชูรักปลอดภัยในวัยรุ่น”
Read More
30 January 2023
สถาบันยุวทัศน์ ฯ สสส. เมืองพัทยา เดินหน้า 11 สถานศึกษาในสังกัด “ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า”
Read More
24 January 2023